Galimybes pasiekti tikslus Lietuvos jaunimas sieja su pažintimis ir gerais ryšiais

Galimybes pasiekti tikslus Lietuvos jaunimas sieja su pažintimis ir gerais ryšiais

Beveik pusė (48 proc.) jaunų žmonių Lietuvoje pasigenda galimybių savo tikslams pasiekti, tuo tarpu palankiai esamas galimybes vertina apie 41 proc. jaunuolių. Per metus galimybių nerandančių jaunuolių sumažėjo nuo 50 proc. iki 48 proc., o galimybių matančių skaičius nepakito, parodė „Iniciatyvos fondo” inicijuota visuomenės nuomonės apklausa.

„Jaunimo požiūrį į jų pačių galimybes tiriame jau antri metai iš eilės. Nors iš esmės rodikliai nepasikeitė, tačiau per metus ženkliai sumažėjo tikėjimas įgytomis žiniomis, be to, vis daugiau jaunimo tikslų siekimą sieja su pažintimis ir gerais ryšiais”, – sako „Iniciatyvos fondo” direktorė Inga Smirnovienė.

Apklaustųjų nuomone, svarbiausi veiksniai, lemiantys žmogaus galimybes siekti užsibrėžtų tikslų, yra asmeninė iniciatyva (37 proc.) bei geri ryšiai ir pažintys (35 proc.). 18 proc. tyrimo dalyvių nurodė įgytas žinias, 8 proc. – valdžią. Palyginti su 2007 m. išaugo gerų ryšių ir pažinčių (nuo 30 proc. iki 35 proc.) bei valdžios (nuo 3 proc. iki 8 proc.) svarba. Įgytų žinių naudą minėjo mažiau jaunuolių: šis rodiklis nuo 23 proc. praėjusiais metais šiemet sumažėjo iki 18 proc.

Daugiausiai galimybių sugeba įžvelgti rajoninių miestų ir centrų jaunimas (49 proc.), kiek mažiau jų randa didžiųjų miestų jaunuoliai (38 proc.) ir kaimo gyvenviečių atstovai (27 proc.). Galimybių tikslams pasiekti randantys dažniausiai nurodė Alytaus ir Telšių apskričių jaunuoliai – tokių kiekvienoje apskrityje buvo po 47 proc. O neigiamai galimybes vertinančių daugiausiai – po 58 proc. buvo Šiaulių ir Utenos apskrityse.

Laisvalaikiu Lietuvos jaunimas dažniausiai pramogauja (63 proc.) arba užsiima sportu (41 proc.). Palyginti su 2007 m., nuo 36 proc. iki 41 proc. išaugo sportuojančių skaičius, tačiau nuo 19 proc. 2007 m. iki 15 proc. 2008 m. sumažėjo besidominčių literatūra ir menu. 14 proc. Lietuvos jaunimo laisvalaikiu mokosi užsienio kalbų, o 7 proc. – studijuoja tiksliuosius mokslus. Dar 7 proc. teigė užsiimantys kita veikla, o jokių užsiėmimų laisvalaikiu nurodė neturintys 5 proc. Lietuvos jaunuolių.

Apklausoje dalyvavo 18-25 metų jaunimas iš visų Lietuvos regionų. Reprezentatyvią viešosios nuomonės apklausą atliko tyrimų bendrovė „Spinter”.

Šiais metais „Iniciatyvos fondas” Alytaus, Utenos ir Tauragės apskrityse įgyvendina iniciatyvos skatinimo programą „Sugaukime rytojų 2008″, kuria siekiama paskatinti spręsti aktualias konkrečios vietovės socialines ar aplinkosaugines problemas.