Baigėsi „Iniciatyvos fondo“ temų konkursas

Baigėsi „Iniciatyvos fondo“ temų konkursas

VšĮ „Iniciatyvos fondas“ organizuotas konkursas siūlant savo idėjas ilgalaikei socialinės iniciatyvos skatinimo programai – baigtas. Kiekvienas pateiktas pasiūlymas konkurso komisijos buvo atidžiai išanalizuotas. Kiekviena idėja turėjo savų privalumų tapti realiu projektu, skiriant jos autoriui pagrindinį prizą ir „projekto ambasadoriaus“ titulą. Tačiau idėjose konkurso komisija pasigedo didesnės argumentacijos dėl jų įgyvendinimo naudos. Po ilgų svarstymų nutarta nesirinkti pateiktų idėjų kaip būsimo ilgalaikio projekto.

Kadangi dalis temų buvo originalios, buvo nutarta įsteigti paguodos prizus 4 idėjų autoriams:

  • p. Audronei, siūliusiai skatinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą pasitelkiant žaismingą rungtyniavimo atmosferą;
  • p. Donatai, siūliusiai prisidėti prie apleistų miestų viešųjų erdvių atnaujinimo;
  • p. Rimgaudui Juliui, siūliusiam lavinti lietuvių kalbos bei meninius sugebėjimus;
  • p. Tomui, siūliusiam skatinti mokinių dalyvavimą popamokinėje veikloje, ugdant jų patriotiškumo dvasią.

Ačiū jiems ir visiems, kurie aktyviai ir geranoriškai siūlėte savo temas. Visos jos šaunios, ir norisi manyti, kad anksčiau ar vėliau jos taps realybe.

“Iniciatyvos fondo“ komanda