Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti. (G.E.Lesingas)

Iniciatyvos fondo Programos

Parama Ukrainai

2022 m. vasarį prasidėjus karui Ukrainoje ne tik mintimis buvome su tais, kurie kovoja už laisvę. Bendrai per 2022 – 2023 m INVL grupė paskyrė daugiau nei 250 tūkst. EUR organizacijai Blue-Yellow, kurios tikslas padėti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms bei nuo karo nukentėjusiems civiliams.

Parama kovai su Covid-19

Lietuvą ir visą pasaulį užklupus COVID-19 pandemijai, nusprendėme laikinai sustabdyti naujų programų rengimą ir mūsų dėmesį bei lėšas nukreipti reikšmingus darbus darančių organizacijų paramai. 2020 m. skyrėme 100 tūkst. EUR paramą, kuri paskirstyta 3 organizacijoms: asociacijai „Rūpestinga širdelė“, „Gydymo įstaigų paramos fondui” ir Laisvės TV projektui „Laikykitės, medikai“.

Programa 2016-2020

Projekto „Pozityvus dienoraštis“ tikslas – atkreipti Lietuvos gyventojų dėmesį į visuomenėje vykstančius gerus pokyčius ir mūsų visų pasiekimus, kurie bendrame naujienų sraute neretai lieka nepastebėti. Buvo siekiama keisti žmonių mąstymą ir padėti jiems galvoti pozityviai, įkvėpti sektinu pavyzdžiu, mažinti neigiamų naujienų skaičių.

Daugiau apie programą

Programa 2015

„Iniciatyvos fondas“ skelbia šalies pedagogams skirtą konkursą „Nauja idėja“, kurio metu šalies mokytojai, dėstytojai, darželių auklėtojai ir kiti pedagogai galės įgyti ugdymui plėtoti skirtos literatūros. Konkurso tikslas – plėsti šalies pedagogų galimybes taikyti naujas ir inovatyvias, pasaulio mastu pripažintas mokymo programas.

Daugiau apie programą.

Programa 2014

VšĮ „Iniciatyvos fondas“ organizuoja konkursą vyresnių klasių moksleiviams ir aukštųjų mokyklų studentams, kurie nori skaityti ir tobulėti. Dalyviai kviečiami parašyti motyvacinį laišką, kuriame suprantamai ir argumentuotai pagrįstų, kaip konkreti norima knyga, prenumerata ar leidinys padėtų jų mokslams ar tobulėjimui. Konkurso nugalėtojams bus nupirktos norimos knygos, prenumeratos ar leidiniai.

Daugiau apie programą

Konkursas 2013

VšĮ „Iniciatyvos fondas“ 2013 metais organizuoja konkursą siūlant savo idėjas ilgalaikei socialinės iniciatyvos skatinimo programa. Konkurso tikslas – atrinkti geriausią idėją VšI „Iniciatyvos fondas“ ilgalaikės programos temai ir ją įgyvendinti.

Daugiau apie konkursą

Programa 2012

Programos „Judėti sveika 2012″ tikslas – atkreipti dėmesį, ypatingai jaunimo, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš geros savijautos šaltinių ir daugelio ligų profilaktinė priemonė. Planuojama, kad „Judėti sveika 2012″ programoje dalyvaus 1000 dalyvių – visi jie turės registruotis, o vėliau – informuoti apie tai, kaip sekėsi žingsniuoti, kokius atstumus ir per kiek laiko nuėjo ir t.t..

Daugiau apie programą

Programa 2011

„Iniciatyvos fondo” 2011 metais rengiamos programos “Augsiu aktyvus 2011” tikslas – atkreipti dėmesį į fizinio aktyvumo būtinybę, jo stoką jaunimo tarpe ir pasekmes, paskatinti jaunus žmones keisti nejudrų gyvenimo būdą į sveikesnį ir aktyvesnį.

Daugiau apie programą

Programa 2010

2010 m. socialinės iniciatyvos programos tikslas – papuošti naujais medeliais Vilniaus vidurinių mokyklų ir gimnazijų teritorijas, skatinti jaunų žmonių (moksleivių) ir miesto bendruomenių atsakomybę ir rūpestį gamta, mokyti prižiūrėti aplinką.

Daugiau apie programą

Programa 2009

2009 metais socialinės iniciatyvos programa buvo skirta tiems, kurie ieško žinių, siekia mokytis, tobulėti ir prasmingai leisti laisvalaikį. Programos „Knyga – pažinimo džiaugsmas. Dalinkimės“ metu AB „Invalda“ įmonių grupės darbuotojai ir sostinės gyventojai buvo kviečiami peržiūrėti asmenines bibliotekas ir dalį knygų padovanoti Lietuvos bibliotekoms. AB „Invalda“ taip pat skyrė lėšų ir visai naujoms knygoms nupirkti..

Daugiau apie konkursą