Beveik trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų vengia bet kokios visuomeninės veiklos

Beveik trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų vengia bet kokios visuomeninės veiklos

Jokia visuomenine ar socialine veikla neužsiima net 70 proc. Lietuvos gyventojų ir tik 11 proc. gyventojų teigia randantys laiko papildomai visuomeninei veiklai. Dar 3 proc. tokios veiklos ketina atsisakyti, o 16 proc. gyventojų visuomenine veikla ketina užsiimti ateityje, rodo „Iniciatyvos fondo“ viešosios nuomonės apklausa, kurią atliko tyrimų bendrovė „Spinter“.

Pasak „Iniciatyvos fondo“ direktorės Ingos Smirnovienės, tyrimu buvo siekta išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į papildomą, asmeninės iniciatyvos ir entuziazmo reikalaujančią veiklą. „Tyrimo rezultatai nenustebino, nors tikėjomės, kad visuomeninei veiklai neabejinga didesnė Lietuvos gyventojų dalis. Aktyvus daugumos dalyvavimas visuomeninėje veikloje mažai tikėtinas, tačiau didesnis tokios veiklos palaikymas būtų siektinas“, – sakė I. Smirnovienė.

Ketinimą užsiimti visuomenine veikla ateityje dažniau išreiškė aukštąjį išsilavinimą turintys Lietuvos gyventojai. Tokia veikla užsiimti ar ją tęsti apskritai dažniau ketina moterys. Visuomenine veikla užsiimančių entuziastų yra beveik po lygiai visose amžiaus kategorijose. Esminio skirtumo tarp gaunamų pajamų dydžio ir visuomeninio aktyvumo neužfiksuota.

Didžioji dauguma – 48 proc. apklaustųjų – teigė visuomenine veikla neužsiimantys dėl laiko stokos, nes jį skiria kitiems prioritetams, o 36 proc. tokiai veiklai nejaučia poreikio. Dar 8 proc. Lietuvos gyventojų neranda sau patinkančios visuomeninės veiklos, 7 proc. nepasitiki savo sugebėjimais, 6 proc. nesirenka papildomos veiklos, nes niekas iš jų draugų ar pažįstamų tokia veikla neužsiima, o dar 6 proc. nežino nuo ko pradėti. Netikinčių, kad visuomeninė veikla gali ką nors pakeisti, netikinčių asmeninės iniciatyvos galia arba nepasitikinčių visuomeninę veiklą vykdančių organizacijų skaidrumu buvo po lygiai – po 5 proc.

Laisvu nuo mokslų ar darbo metu lygiai pusė apklaustųjų teigė laiką leidžiantys sodyboje, sode ar tiesiog gamtoje. Dar 29 proc. pramogauja lankydamiesi klubuose arba žiūrėdami televizorių. 22 proc. apklaustųjų laisvalaikį skiria sportui, 9 proc. literatūrai, o dar 5 proc. renkasi užsienio kalbas. 13 proc. apklaustųjų teigė neturintys jokių pomėgių.

Sportą laisvalaikiu dažniau renkasi vyrai ir jaunesnio amžiaus šalies gyventojai. Aukštesniojo išsimokslinimo bei didžiausių pajamų apklaustieji laisvą nuo darbo laiką leidžia gamtoje.

„Nagrinėjant tyrimo duomenis, susidaro įspūdis, kad didžioji mūsų šalies gyventojų dalis visą laisvą laiką daugiausia skiria pramogoms. Tik nedidelė dalis savo laiką nukreipia mokymuisi, kultūrai ar kitai prasmingai veiklai“, – sakė I. Smirnovienė.

Šiais metais „Iniciatyvos fondas“ Alytaus, Utenos ir Tauragės apskrityse įgyvendina iniciatyvos skatinimo programą „Sugaukime rytojų 2008“, kuria siekiama paskatinti aktyvumą ir bandyti spręsti aktualias konkrečios vietovės socialines ar aplinkosaugines problemas.