Dėkojame aktyviausioms “Judėti sveika 2012” programos mokytojoms!

Dėkojame aktyviausioms “Judėti sveika 2012” programos mokytojoms!

Aktyviausios mokytojos, kurioms reiškiame didelę padėką už iniciatyvą, pagalbą, o svarbiausia – Lietuvos jaunimo skatinimą gyventi aktyviau:

– Nijolė Meškauskienė, Kretingos mokykla-darželis „Pasaka”. Jos vadovaujamą klasę sudarė 24 mokiniai, devynmečiai. Iš viso jie nužingsniavo 2 456 940 žingsnių per 17 464 minutes ir nuėjo 1 549 217 metrų (per pusantro tūkstančio kilometrų).

– Rasa Jakienė iš Šilutės r. Saugų J. Mikšio pagrindinės mokyklos – 8 mokiniai, dešimtmečiai. Iš viso nužingsniavo 817 052 žingsnius per 27 921 minutę ir nuėjo 295 870 metrų.

– Rasa Kardonienė, Specialiojo ugdymo ir užimtumo centras, Utena. Ji labai stengėsi į šią akciją įtraukti savo ugdytinius. Visas 14 dienų žingsniavo ir registravo duomenis trys jos ugdytiniai, kurių amžius – 15-18 metų.

Dėkojame nuoširdžiai Mokytojoms ir linkime sėkmės!

Programos “Judėti sveika 2012” organizatoriai