Iniciatyvai ugdyti – atskira programa

Iniciatyvai ugdyti – atskira programa

VšĮ „Iniciatyvos fondas“, tęsdamas praėjusiais metais pradėtas vykdyti iniciatyvos skatinimo programas, šiemet iniciatyvos skatinimo programą „Sugaukime rytojų 2008” orientuoja į Alytaus, Tauragės ir Utenos apskritis, kuriose bus raginama spręsti aktualias aplinkos ir socialines problemas.

Iniciatyvos skatinimo programos metu trijų apskričių gyventojai, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir užsiėmimo, kviečiami inicijuoti ir įgyvendinti trumpalaikę akciją arba pradinį ilgalaikio projekto etapą. Akcija ar projektu turėtų būti bandoma spręsti aktualias vietovės socialines ar aplinkos problemas. „Iniciatyvos fondas“ rems geriausių projektų tęstinumą.

„Praėjusiais metais įgyvendinta jaunimo iniciatyvos skatinimo programa parodė, kad visose Lietuvos vietovėse aktualiausiomis laikomos aplinkos ir socialinės problemos. Šiemet į programą stengsimės pritraukti ne tik jaunimą, bet ir vietos bendruomenes, aktyvias organizacijas, atskirus entuziastus“, – sakė „Iniciatyvos fondo“ direktorė Inga Smirnovienė.

Iniciatyvos skatinimo programa tęsis visą vasarą, o spalio mėnesį jau antrus metus kviečiama paskelbti „Iniciatyvos mėnesiu“, per kurį raginama pabaigti pradėtus projektus ar surengti vienkartines akcijas.

2008 metų programą „Iniciatyvos fondas“ įgyvendina bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Praėjusiais metais įgyvendintos jaunimo iniciatyvos programos skatinimo metu Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų moksleiviai rašto darbais ir piešiniais bandė atskleisti ir spręsti šaliai aktualias problemas. Moksleiviai taip pat rengė iniciatyvos renginius. Darbų ir akcijų aprašymų sulaukta iš visų Lietuvos apskričių.