„Iniciatyvos fondas“ prisijungė prie „Pasaulinio susitarimo“ dėl atsakingo verslo

„Iniciatyvos fondas“ prisijungė prie „Pasaulinio susitarimo“ dėl atsakingo verslo

Šiais metais „Iniciatyvos fondas“ prisijungė prie Jungtinių Tautų tarptautinės iniciatyvos „Pasaulinis susitarimas“ (Global Compact), kuria verslo įmonės skatinamos savo strategijas įgyvendinti ir veiklą vykdyti laikantis 10 principų, apimančių žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir antikorupcijos sritis. Pagrindinė „Pasaulinio susitarimo“ užduotis yra skatinti ir puoselėti socialinį verslo bei rinkų teisingumą.

10 „Pasaulinio susitarimo“ principų yra paimti iš Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Tarptautinės darbo organizacijos Pagrindinių teisių ir principų darbe deklaracijos, Rio de Žaneiro Aplinkos ir plėtros deklaracijos bei Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją.

2000 m. oficialiai įsteigus „Pasaulinį susitarimą“ 2007 m. gruodžio mėn. prie Pasaulinio susitarimo buvo prisijungę daugiau kaip 5000 dalyvių, iš kurių 3600 yra verslo įmonės iš 100 pasaulio valstybių. Lietuvoje Pasaulinis susitarimas buvo pristatytas 2004 m. lapkritį.

„Iniciatyvos fondas“, kurią įsteigė investicinė bendrovė „Invalda“, siekia skatinti socialinę iniciatyvą organizuojant įvairias programas atskiroms visuomenės grupėms. Numatoma, kad programos daugiausia bus paremtos žinių lygio kėlimu itin didelį dėmesį skiriant atokiausių Lietuvos regionų gyventojų integracijai į aktyvesnį sociumą. 2007 m. „Iniciatyvos fondas“ įgyvendino moksleivių iniciatyvos skatinimo projektą „Sugauk rytojų“.