Iniciatyvos fondas ragina siūlyti programas 2011 metams

Iniciatyvos fondas ragina siūlyti programas 2011 metams

Pradėdamas jau penktuosius veiklos metus „Iniciatyvos fondas“ ragina siūlyti programas 2011 metams. Pasiūlymų laukiama iki 2011 m. vasario 1 d. elektroninio pašto adresu info@iniciatyvosfondas.lt

Pasak programų koordinatorės Ingos Smirnovienės, remiantis veiklos koncepcija „Iniciatyvos fondas“ prioritetinėmis laiko tas programas, kurios skatina tiek atskirų visuomenės narių, tiek įvairių bendruomenių iniciatyvą bei ugdo atsakomybę. Įgyvendindamas programas „Inciatyvos fondas“ atlieka visus organizacinius darbus ir padengia būtinas išlaidas. Įgyvendinant programas kaip partneriai paprastai yra kviečiamos valstybinės, savivaldos institucijos ar kitos su konkrečios programos uždaviniais susijusios organizacijos.

Apie ankstesniųjų metų (2007-2010 metų) programas informaciją galima rasti prie programų aprašymo