„Iniciatyvos fondas“ šalies pedagogams nupirko knygų už 11 tūkst. eurų

„Iniciatyvos fondas“ šalies pedagogams nupirko knygų už 11 tūkst. eurų

Lietuvos gyventojus aktyviau domėtis naujomis galimybėmis ir idėjomis skatinantis „Iniciatyvos fondas” šalies pedagogams nupirko knygų, kurių vertė siekė per 11 tūkst. eurų. Praėjusių metų pabaigoje skelbtas konkursas „Nauja idėja” sulaukė net 345 paraiškų daugiau kaip tūkstančiui įvairiausių leidinių. Fondo sprendimu patenkinus didžiąją dalį konkurso reikalavimus atitikusių paraiškų, leidiniams nupirkti skirta papildoma suma.

Projekte aktyviai dalyvavo mokytojai, darželių auklėtojai ir įvairių pedagogikos sričių specialistai iš visos šalies, pateikę paraiškas dėl įvairiausios literatūros – nuo kasdienei ugdymo veiklai būtinų knygų iki specializuotų metodinių leidinių.

Vertinant tai, kad pateikti prašymai buvo susiję su siekiu plėsti ir tobulinti ugdymo procesą, fondas nusprendė didinti pradinę sumą bei patenkinti visas paraiškas, atitikusias projekto sąlygas. Tačiau ne visas knygas, ypač parduodamas užsienio šalyse, pavyko įgyti dėl techninių aplinkybių.

„Iniciatyvos fondo” projektas „Nauja idėja” vyko praėjusių metų pabaigoje. Jame galėjo dalyvauti šalies mokytojai, dėstytojai ar darželių auklėtojai ir kiti pedagogai. Jie buvo kviečiami teikti paraiškas, kokios ugdymo programoms reikalingos literatūros jie norėtų gauti ir kaip ji leistų patobulinti mokymo procesą.

Projekto metu paraiškos gautos iš beveik šimto šalies miestų ir miestelių – nuo gyvenviečių visoje Lietuvoje iki didžiųjų miestų. Didžiąją dalį paraiškose nurodytos literatūros sudarė vadovėliai bei metodinė literatūra, taip pat enciklopediniai, psichologijos ir kiti leidiniai. Aktyviausi buvo mokytojai, vaikų darželių ir kiti pedagogai, o daugiausia paraiškų sulaukta iš Vilniaus, Šiaulių, Plungės ir Alytaus pedagogai.

Viešąją įstaigą „Iniciatyvos fondas” 2007 m. įsteigė viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL”. Fondas siekia skatinti socialinę iniciatyvą, organizuoja įvairias programas atskiroms visuomenės grupėms. Fondo programos paremtos žinių lygio kėlimu, lavinimu, daug dėmesio skiriama ir Lietuvos regionų gyventojų iniciatyvai skatinti.