„Invalda“ įkūrė socialines programas organizuosiantį fondą

„Invalda“ įkūrė socialines programas organizuosiantį fondą

„Invalda“, kovo 20 d. mininti 15 metų veiklos sukaktį ir siekdama skatinti socialinę iniciatyvą, įkūrė viešąją įstaigą „Iniciatyvos fondas“, organizuosiančią atskiroms visuomenės grupėms įvairias programas. Jos daugiausia bus paremtos žinių lygio kėlimu, lavinimu, itin didelį dėmesį skiriant atokiausių Lietuvos regionų gyventojų integravimui į aktyvesnę visuomenę.
„Tiek verslo, tiek ir visos Lietuvos sėkmė didele dalimi priklauso nuo iniciatyvių žmonių. „Invalda“ yra tiesiogiai orientuota į akcininkų nuosavybės didinimą. Visgi bendrovės dydis, veiklos rezultatai, amžius skatina dalį uždirbamų lėšų ir energijos skirti veiklai, tiesiogiai neuždirbančiai pinigų“, – sakė „Invaldos“ prezidentas Darius Šulnis.

„Invalda“ yra aktyvi Lietuvos bei tarptautinių rinkų dalyvė, savo veikloje taikanti akcininkų teisių, etikos ir socialinės atsakomybės kodeksus.
„Iniciatyvos fondo“ prioritetas 2007 metams – 5-12 klasių Lietuvos mokyklų moksleiviai, kurie turės galimybę pademonstruoti tiek savo žinias, tiek kūrybinius sugebėjimus. Nugalėtojams bus įteikti vertingi piniginiai prizai, aktyviausieji dalyviai bei mokyklos bus paskatinti kitais apdovanojimais, tarp kurių – ir įvairūs pažintiniai lavinamieji renginiai bei turai.
„Manome, kad aktyvesni, žingeidesni ir žinioms imlesni vaikai – tai raktas į visom prasmėm turtingesnę Lietuvos ateitį“, – sakė „Iniciatyvos fondo“ direktorė Inga Smirnovienė.
„Iniciatyvos fondo“ prioritetai kiekvienais metais gali skirtis. Vadovaujamasi principu ne remti atskirus mažus, o rengti didelius projektus, kurie ne palengvintų gyvenimo sąlygas trumpam laikui, o skatintų patiems imtis iniciatyvos ir aktyviai prisidėti gerinant situaciją.