Medžius lietuviai noriau sodina nuosavoje žemėje

Medžius lietuviai noriau sodina nuosavoje žemėje

Net 86 proc. Lietuvos gyventojų gyvenime yra sodinę medį, tačiau didžioji dauguma žmonių tai darė savo pačių arba artimųjų žemėje. Tik 14 proc. medžius yra sodinę visuomeninių projektų metu ar ne savo reikmėms – rodo „Iniciatyvos fondo“ užsakymu atlikta gyventojų apklausa.

Pasak „Iniciatyvos fondo“ programų koordinatorės Ingos Smirnovienės, šiais metais fondas Vilniaus mokyklas kvietė pasodinti medžių. „Norime didinti žmonių sąmoningumą, atkreipti dėmesį į ekologiją, bet ne teorijomis, o per konkretų, kad ir mažą veiksmą, kurį būtų pajėgus atlikti kiekvienas žmogus. Tyrimas parodė, kad žmonės rūpinasi aplinka dažniausiai galvodami tik apie savo pačių reikmes, todėl džiaugiamės, kad nors dalis Vilniaus moksleivių dalyvavo puošiant aplinką, kuri skirta visiems“, – sakė I. Smirnovienė.

Tyrimo duomenimis, apie 10 proc. apklaustųjų niekada nėra sodinę medžio, tačiau norėtų tai padaryti, ir tik 4 proc. nei sodino, nei norėtų tuo užsiimti.

Nuosavoje žemėje medžius dažniau sodina vyrai. Daugiausiai medžių yra pasodinę į ketvirtą ir penktą dešimtį įkopę žmonės. Perkopusių 36 metus ir sodinusių medžius procentas viršija 80, o pasodinusių medžių iki 35 metų skaičius siekia apie 68 proc.

Apklausa parodė, kad noras sodinti medį beveik nepriklauso nuo žmonių išsilavinimo ir pajamų, savo žemėje kiek dažniau medžius yra sodinę mažiausių pajamų – iki 500 litų vienam namų ūkio nariui turintys žmonės.

Pagal užsiėmimą savo ar artimųjų žemėje medžius dažniausiai sodina smulkieji verslininkai, o ne savo reikmėms medžių daugiausiai yra pasodinę aukščiausio ir vidutinio lygio vadovai.

Gyventojų apklausą š.m. rugsėjo pabaigoje atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu buvo apklausti 1005 respondentai nuo 18 iki 75 metų amžiaus.

„Iniciatyvos fondo“ iniciatyva Vilniaus miesto mokyklų teritorijose medžiai buvo sodinamai š.m. spalio mėn. viduryje. Iš viso prie akcijos prisijungė 20 Vilniaus miesto švietimo įstaigų: 19 mokyklų ir Vilniaus pedagoginis universitetas. Bendradarbiaujant su Vilniaus miškų urėdija per kelias savaites buvo pasodinta beveik 550 naujų medelių. Populiariausi sodinti medžiai – pušys ir eglės.