Naujas „Iniciatyvos fondo“ konkursas Lietuvos pedagogams

Naujas „Iniciatyvos fondo“ konkursas Lietuvos pedagogams

„Iniciatyvos fondas“ skelbia šalies pedagogams skirtą konkursą „Nauja idėja“, kurio metu šalies mokytojai, dėstytojai, darželių auklėtojai ir kiti pedagogai galės įgyti ugdymui plėtoti skirtos literatūros. Konkurso tikslas – plėsti šalies pedagogų galimybes taikyti naujas ir inovatyvias, pasaulio mastu pripažintas mokymo programas.

Norintys dalyvauti konkurse kviečiami teikti paraiškas, kuriose nurodytų jiems ugdymo programoms reikalingą literatūrą ir kaip ji leistų patobulinti mokymo procesą. Konkurse dalyvauti gali pedagoginį darbą su mokinių grupėmis dirbantys asmenys. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti vieną anketą.

Konkurso metu galima teikti paraišką vienam leidinio egzemplioriui gauti motyvuojant, kodėl reikalinga būtent tokia knyga ir kaip ji leis atnaujinti mokymo procesą. Vienas dalyvis gali teikti vieną paraišką ir joje nurodyti iki keleto leidinių, tačiau konkurso organizatoriai pasilieka teisę finansuoti ne visos nurodytos literatūros įsigijimą. Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės įgyti literatūrą, kuria šiuo metu neprekiaujama (pvz., jei ji išleista seniau ar pasibaigęs jos tiražas). Bendra suma, kurią fondas skiria konkurso literatūrai įgyti, – 10 tūkst. eurų.

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba nuo lapkričio 27 iki gruodžio 13 dienos imtinai. Paraiškų pateikimo forma – užpildant anketą internete, atsiunčiant motyvacinį laišką nurodytu elektroniniu paštu (pateikiant visus anketoje reikiamus duomenis: pedagogo vardas, pavardė, ugdymo įstaiga, kurioje dirba, ugdomų mokinių skaičius, norimo leidinio (-ių) pavadinimas, pirkimo vieta: knygynas / el. parduotuvė (prioritetas), kaina, pristatymo adresas, kontaktinis el. paštas, telefonas). Taip pat galima siųsti ir laiškus paštu nurodant analogišką informaciją, tačiau jie turi būti išsiųsti ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 5 dieną. Organizatoriai užtikrina paraiškose pateiktos asmeninės informacijos konfidencialumą.

Nugalėtojai bus atrinkti atsižvelgiant į pateiktą motyvaciją dėl literatūros poreikio bei ugdymo galimybių išplėtimo, taip pat, sulaukus daug paraiškų, gali būti vertinamas ir bendras gautų paraiškų skaičius ar paraiškoje pateiktos literatūros vertė. Nugalėtojus informuosime asmeniškai.

Konkurso anketa http://apklausa.lt/f/konkursas-salies-pedagogams-nauja-ideja-fzdcpwe.fullpage

Paraiškas siųskite:

El. paštu: info@iniciatyvosfondas.lt

Paštu: VšĮ „Iniciatyvos fondas“, Gynėjų g. 14, 01109, Vilnius.

Daugiau informacijos: info@iniciatyvosfondas.lt.