„Pasauliniam susitarimui“ įgyvendinti – konkretūs žingsniai

„Pasauliniam susitarimui“ įgyvendinti – konkretūs žingsniai

Jungtinių Tautų tarptautinei iniciatyvai „Pasaulinis susitarimas“ (Global Compact) įgyvendinti nuolat ieškoma kuo veiksmingesnių ir įvairesnių būdų. Kiekvienam iš dešimties „Globalaus susitarimo“ principų tinkamus žingsnius aprašo liepos mėn. leidinys Global Quartely.

10 Pasaulinio susitarimo principų apima žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija sritis. Pagrindinė „Pasaulinio susitarimo“ užduotis yra skatinti ir puoselėti socialinį verslo bei rinkų teisingumą.

Įgyvendindama žmogaus teisių pricipus verslo įmonė turėtų suformuoti ir skatinti sąmoningą požiūrį į žmogaus teises, atrasti sritis, kuriose įmonė jau yra aktyvi gindama žmogaus teises. Taip pat vertėtų nusistatyti konkrečias procedūras ir įvertinti galimas rizikas, susijusias su žmogaus teisėmis. Drauge rekomenduojama įdiegti žmogaus teisių politikos įgyvendinimo valdymo sistemas, jų stebėseną ir atsiskaitymą. Naujų iniciatyvų galima semtis ir iš to paties sektoriaus įmonių ar taikyti bendras kolektyvines priemones.

Darbo srities principai apima teisę jungtis į asociacijas, pasisako prieš priverstinį ir vaikų darbą bei prieš bendrą darbuotojų diskriminaciją. Įgyvendinant šiuos principus siūloma užtikrinti, kad įmonės politika ir procedūros nediskriminuotų darbuotojų atsižvelgiant į jų priklausomybę ar veiklą profesinėse sąjungose, skatinama nuolat skleisti ir dalintis reikiama informacija. Taip pat skatinama jokiomis formomis nesipelnyti iš priverstinio darbo, užtikrinti, kad įmonės administracija aiškiai suprastų, kas yra laikoma priverstiniu darbu, darbo sutartis parengti taip, kad jos būtų aiškios ir lengvai suprantamos visiems darbuotojams, taip pat aiškiai apibrėžti darbo pobūdį ir išėjimo iš darbo procedūras.

Vengiant diskriminacijos darbe, susijusios su rase, amžiumi, ligomis ar lytimi, siūloma įdiegti tokias procedūras, kurių dėka įdarbinimams ir tolesnis apmokymas priklausytų nuo kvalifikacijos, turimų įgūdžių ir patirties, įdiegti mokymo programas, suteikti darbuotojams žinių apie neįgalumą ir tinkamai pritaikyti fizinę darbo aplinką.

Iššūkius, susijusius su aplinkos saugojimu, didesniais įsipareigojimais ir didesne atsakomybe aplinkai siūloma spręsti teikiant informaciją vartotojams ir akcininkams apie galimas gaminių ar paslaugų grėsmes aplinkai, prisidėti prie pramonės iniciatyvų, kovojančių su aplinkai daroma žala, įgyvendinti ilgalaikio įsipareigojimo programas, matuoti, nustatyti ir paskelbti apie pasiektą pažangą, dalintis naudojimosi švariomis technologijomis nauda ir pan.

Kovojant su korupcija siūloma taikyti etikos kodeksą ir įgyvendinti veiksmingas nepakantumo korupcijai programas, vykdyti mokymus, užtikrinančius etiškos kultūros plėtrą organizacijoje, pritaikyti vidines atsiskaitymo sistemas, išlaikyti skaidrumą ir atskaitomybę visose veiklos grandyse, prisijungti prie bendrų sektoriaus iniciatyvų. Taip pat siūloma mokyti atpažinti kyšininkavimo ir korupcijos apraiškas, supažindinti darbuotojus su vidaus taisyklėmis ir etikos kodeksu.

„Iniciatyvos fondas“ prie „Pasaulinio susitarimo“ prisijungė 2007 metais.