Konkursas 2013

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras, bet kiekvienas geras darbas yra didelis. (Demostenas)

VšĮ „Iniciatyvos fondas“ kviečia visus dalyvauti konkurse siūlant ilgalaikę socialinės iniciatyvos ugdymo programos temą. Konkursas vyks š.m. lapkričio 11-25 dienomis. Nugalėtojas, kurį išrinks VšĮ „Iniciatyvos fondas“ komisija, bus paskelbtas iki š.m. gruodžio 20 dienos.

Nugalėtojas gaus prizą* ir bus pakviestas prisidėti prie idėjos įgyvendinimo, o įgyvendinimo eigoje tiek idėjos autorius, tiek jo/jos atstovaujama įstaiga bus afišuojami.

Dalyvių, kurių amžius neribojamas, prašome internete specialiai sukurtoje anketoje užregistruoti savo idėją. Ji turi būti orientuota į iniciatyvos ugdymą, žinių kėlimą, fizinio aktyvumo skatinimą ir pan. Svarbu, kad siūloma programa būtų ilgalaikė, apimtų visą Lietuvą ir būtų orientuota į teigiamus pokyčius elgesyje, mąstyme. Siūlomos veiklos sritys gali būti įvairios: aplinkosauga, kalbos, menas, sportas, tikslieji mokslai ir t.t.

Ko tikėtumėmės iš Jūsų:

Ø kad užpildytumėte anketą http://apklausa.lt/f/konkursas-pasiulyk-ilgalaike-iniciatyvos-ugdymo-programa-kcg3rwb.fullpage ir aiškiai bei glaustai aprašytumėte savo idėją J

* Iki 2000 Lt vertės prizą idėjos nugalėtojas galės pasirinkti savo nuožiūra iš 4 variantų:

Ø kompiuteris

Ø metinis sporto klubo abonementas

Ø meno dirbinys

Ø prizo vertės sumos paaukojimas savo pasirinktai ne pelno organizacijai.

Su konkurso taisyklėmis kviečiame susipažinti štai čia

Konkurso rezultatai:

VšĮ „Iniciatyvos fondas“ organizuotas konkursas siūlant savo idėjas ilgalaikei socialinės iniciatyvos skatinimo programai – baigtas. Kiekvienas pateiktas pasiūlymas konkurso komisijos buvo atidžiai išanalizuotas. Kiekviena idėja turėjo savų privalumų tapti realiu projektu, skiriant jos autoriui pagrindinį prizą ir „projekto ambasadoriaus“ titulą. Tačiau idėjose konkurso komisija pasigedo didesnės argumentacijos dėl jų įgyvendinimo naudos. Po ilgų svarstymų nutarta nesirinkti pateiktų idėjų kaip būsimo ilgalaikio projekto.

Kadangi dalis temų buvo originalios, buvo nutarta įsteigti paguodos prizus 4 idėjų autoriams:
Ø p. Audronei, siūliusiai skatinti Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą pasitelkiant žaismingą rungtyniavimo atmosferą;

Ø p. Donatai, siūliusiai prisidėti prie apleistų miestų viešųjų erdvių atnaujinimo;

Ø p. Rimgaudui Juliui, siūliusiam lavinti lietuvių kalbos bei meninius sugebėjimus;

Ø p. Tomui, siūliusiam skatinti mokinių dalyvavimą popamokinėje veikloje, ugdant jų patriotiškumo dvasią.
Ačiū jiems ir visiems, kurie aktyviai ir geranoriškai siūlėte savo temas. Visos jos šaunios, ir norisi manyti, kad anksčiau ar vėliau jos taps realybe.