Rugsėjį prasidės programa „Judėti sveika 2012“

Rugsėjį prasidės programa „Judėti sveika 2012“

VšĮ “Iniciatyvos fondas”, kurį 2007 m. įkūrė investicinė bendrovė „Invalda”, šiais metais organizuoja projektą „Judėti sveika 2012″. Programos tikslas – atkreipti dėmesį, ypatingai jaunimo, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš geros savijautos šaltinių ir daugelio ligų profilaktinė priemonė.

Programoje bus kviečiami dalyvauti pagrindinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviai. Norintys dalyvauti turi savarankiškai „Iniciatyvos fondo” interneto svetainėje www.iniciatyvosfondas.lt esančioje anketoje užpildyti dalyvio anketą ir laukti paštu atkeliaujant žingsniamačio. Jis po programos liks dalyviams kaip atminimas, o kartu – priminimas apie aktyvaus gyvenimo būtinybę!

Planuojama, kad „Judėti sveika 2012″ programoje dalyvaus 1000 dalyvių – visi jie turės registruotis, nurodydami savo amžių, atstovaujamą švietimo įstaigą, miestą, o vėliau – informuoti apie tai, kaip sekėsi žingsniuoti, kokius atstumus ir per kiek laiko nuėjo ir t.t.

Programos „Judėti sveika 2012″ pradžia – rugsėjo pirmoji savaitė, kuomet bus kreipiamasi į ugdymo įstaigas ir potencialius dalyvius, prasidės internetinė registracija. Rugsėjo viduryje, kaip tikimės, jau bus siunčiami žingsniamačiai!

Programos „Judėti sveika 2012″ trukmė – 2 savaitės nuo žingsniamačio gavimo (rugsėjo pabaiga ir/arba spalio pradžia). Po to programos dalyviai, vadovaujantis žingsniamačio rodmenimis, privalės įrašyti savo rezultatus į anketą.

Programos „Judėti sveika 2012″ pabaiga – spalio mėnuo. Tuomet visų programos dalyvių į anketą suvesti duomenys bus analizuojami ir apibendrinami: detalūs duomenys apie dalyvių žingsniavimus, dalyvių skirstymas pagal regionus, amžiaus grupes, daugiausiai nužingsniavusiųjų išrinkimas ir paskelbimas.