Programa 2009

Kad įvykdytume didžius darbus, mes turime ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti. (Anatole France)

Socialinės iniciatyvos programa „Knyga - pažinimo džiaugsmas. Dalinkimės“

2009 m. socialinės iniciatyvos programa buvo skirta tiems, kurie ieško žinių, siekia mokytis, tobulėti ir prasmingai leisti laisvalaikį. Programos „Knyga – pažinimo džiaugsmas. Dalinkimės“ metu AB Invalda įmonių grupės darbuotojai ir sostinės gyventojai buvo kviečiami peržiūrėti asmenines bibliotekas ir dalį knygų padovanoti Lietuvos bibliotekoms. AB „Invalda“ skyrė lėšų ir visai naujoms knygoms nupirkti.

Programos tikslas: Sumažėjus bibliotekų finansavimui siekta prisidėti prie knygų fondo didinimo dėmesį skiriant atokiausiems Lietuvos regionams ar didžiausią knygų stygių jaučiančioms bibliotekoms. Programos metu surinktos knygos buvo perduotos savivaldybių viešosioms bibliotekoms, turinčioms 1287 filialus miesto ir kaimo vietovėse.

Kodėl tai svarbu: iš viso Lietuvoje 2008 m. veikė 2845 bibliotekos. Iš jų 60 yra savivaldybių viešosios bibliotekos, turinčios 1287 filialus miesto ir kaimo vietovėse. 2008 m. finansavimas naujoms knygoms iš valstybės biudžeto buvo apie 8,7 mln. Lt (dar buvo skirta 725 tūkst. Lt duomenų bazių prenumeratai). 2009 metais – skirtos lėšos sudaro 3,2 mln. Lt naujoms knygoms ir 282 tūkst. duomenų bazių prenumeratai. Per 2008 m. bibliotekose apsilankė beveik 26 milijonai lankytojų. Statistiškai beveik kas antras Lietuvos gyventojas yra kokios nors bibliotekos skaitytojas.

Programos trukmė: knygos buvo renkamos nuo 2009 m. lapkričio 23 d. iki 2009 m. gruodžio 10 d. Vėliau knygos buvo rūšiuojamos ir perduotos Lietuvos bibliotekoms.

Kas galėjo dalyvauti: turimomis naujomis ar jau perskaitytomis knygomis buvo kviečiami dalintis AB „Invalda“ įmonių grupės darbuotojai ir visi Vilniaus gyventojai ar sostinės svečiai.

Kaip knygos buvo perduodamos bibliotekoms: perduodamas surinktas ir naujai nupirktas knygas „Iniciatyvos fondas“ bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kiekviena padovanota ar naujai įgyta knyga buvo pažymėta specialiu programos lipduku. Surinktų knygų kiekį galima rasti rubrikoje Programos statistika.

Programos statistika